III Ogólnopolski Kongres dla Szpitali

Więcej wspólnych korzyści
16 maja 2024r.

16 maja

2024

Sopot

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Zapraszamy

Troska o zdrowie Polaków, jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów wymaga współpracy i korzystania z różnych doświadczeń. Zapraszamy do dyskusji na ten temat w gronie wybitnych lekarzy i menedżerów służby zdrowia, prawników i ekspertów od zarządzania ryzykiem medycznym.

Przedstawimy wyniki przeprowadzonych wraz z CBOS pionierskich badań opinii pacjentów na temat opieki zdrowotnej w szpitalach. Porozmawiamy o tym, jak podnosić jej jakość, a dzięki temu zapobiegać błędom medycznym, zakażeniom i innym niepożądanym zdarzeniom.

Zaprezentujemy też nowatorskie projekty w dziedzinie medycyny. Nakreślimy finansowe perspektywy systemu ochrony zdrowia. Zastanowimy się, jak efektywnie zarządzać nawet ograniczonymi zasobami.

Będziemy zaszczyceni, mogąc gościć Państwa na III Ogólnopolskim Kongresie dla Szpitali.

Potwierdzam udział

Rejestracja zamknięta

Rejestracja

Program

Inauguracja

11:00
Otwarcie - Jakub Sajkowski, Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego sprawowania funkcji Prezesa Zarządu
11:05
Unia dla zdrowia – posłanka do Parlamentu Europejskiego dr n. pr. Magdalena Adamowicz

Unia dla zdrowia to nie tylko nazwa programu Unii Europejskiej, lecz także szczytna idea. Warunkiem powodzenia programu UE dla zdrowia na lata 2021–2027 jest nie tylko instytucjonalne i finansowe wparcie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Jest także wspólne i solidarne zaangażowanie uczestników rynku zdrowia w doskonalenie systemów opieki zdrowotnej, promocję zdrowia i innowacje w tej dziedzinie. Co możemy i powinniśmy zrobić?
11:20
Pacjent w centrum uwagi - Przewodniczący Rady Naukowej TUW PZUW, Konsultant Krajowy w dziedzinie Perinatologii, Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii PIM MSWiA prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Razem, a nie osobno. Troska o zdrowie Polaków, najwyższą jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów wymaga współpracy i korzystania z różnych doświadczeń. Musi łączyć we wspólnym celu wszystkie podmioty działające na rynku zdrowia, a także uwzględniać doświadczenia pacjentów. Jaki wkład wnosimy, aby jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów stawiać w centrum uwagi?

„Głos pacjentów” – premiera wyników badań

11:30
Problemy i oczekiwania pacjentów szpitali – pierwszy ogólnopolski sondaż – dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej Ewa Marciniak

Prezentacja wyników pierwszego ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wyłącznie wśród pacjentów szpitali.
11:50
Co boli, a co koi? Co działa dobrze, a co należy poprawić? – pilotażowy projekt ankietowania pacjentów – dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW Piotr Daniluk

Od ogółu do szczegółu. Dodatkową, w stosunku do sondażu CBOS, wiedzę dostarcza pilotażowy projekt TUW PZUW badania opinii pacjentów w kilku szpitalach w całej Polsce. Jaka nauka z niego płynie? Jak te doświadczenia wykorzystać przy wprowadzaniu nowego ustawowego obowiązku ankietowania pacjentów?
12:10
Jakiej lekcji udziela nam pacjent – debata

Podsumowanie sondażu CBOS i pilotażowego projektu TUW PZUW ankietowania pacjentów. Wnioski, doświadczenia, przestrogi.
 • dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta Jakub Adamski
 • koordynator do spraw Medycznej Oceny Ryzyka i Opiniowania Medycznego w Biurze Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW lek. Bogdan Łosicki
 • dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej Ewa Marciniak
 • zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec
 • zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak

Moderator: Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW Piotr Daniluk
12:50
Przerwa na kawę

Sesja problemowa „Roszczenia medyczne”

13:10
Cena błędu – rosnące roszczenia odszkodowawcze wobec szpitali – mecenas Jolanta Budzowska, partner w Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy

Sądy sądami, a sprawiedliwość – po czyjej jest stronie? Orzecznictwo i praktyka w sprawach o błędy medyczne. Ile może kosztować taki błąd. W jakich sprawach poszkodowani najczęściej szukają pomocy prawnej. Które i z jakim skutkiem kończą się w sądzie.
13:25
Płacz i płać? Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitali i ich kadry menedżerskiej – dyrektor Biura Prawnego TUW PZUW mecenas Paweł Skrobutan

Środki ostrożności i granice ubezpieczeniowej ochrony. Jakie znaczenie przy rozstrzyganiu spornych sytuacji ma przestrzeganie standardów i właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej. Limity odpowiedzialności ubezpieczyciela – czy i kiedy trzeba samemu dopłacić. Możliwości dodatkowej ochrony.
13:40
Postępowanie dowodowe w cywilnych procesach medycznych – praktyczne aspekty – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Kamil Grzesik

Obowiązki i uprawnienia stron. Co musi wykazać pacjent występujący jako powód? Jakie środki obrony ma pozwany lekarz albo szpital?
14:00
Jak wspólnie wychodzić z problemów i im zapobiegać – debata

Proaktywna obsługa niepożądanych zdarzeń i mediacje. Dobra komunikacja i empatia. Co można i trzeba zrobić, aby znaleźć dobre wyjście ze złej sytuacji? Prewencja i szkolenia.
 • Dyrektor ds. Prawnych w Biurze Obsługi Szkód i Świadczeń TUW PZUW mecenas Marta Brajczewska
 • mecenas Jolanta Budzowska, partner w Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Centrum Medycznym „Żelazna” – Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie Magdalena Matysiak
 • prof. dr hab. n. pr. Małgorzata Serwach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Moderator: redaktor Dominika Pietrzyk, „Dziennik Gazeta Prawna”
14:40
Przerwa na obiad

Medyczny Hyde Park

15:20
Nowe technologie: USG – konsultacje on-line przy łóżku chorego – prof. dr hab. n. med. Jan Mazela, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
15:30
Bezpieczeństwo: Standardy w chirurgii refrakcyjnej – Konsultant Krajowy ds. okulistyki prof. dr hab. n. med. płk Marek Rękas, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
15:40
Standardy: Nowe wytyczne w zakresie kardiotokografii – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników prof. dr hab. n med. Dorota Bomba-Opoń
15:50
Innowacje: Robotyka w rehabilitacji dzieci – dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr n. med. Przemysław Daroszewski

Sesja problemowa „Finansowanie ochrony zdrowia”

16:00
Co to będzie – finansowe perspektywy systemu ochrony zdrowia – Pełnomocnik Zarządu TUW PZUW ds. analiz makroekonomicznych i inwestycyjnych Paweł Durjasz

Makroekonomia w zdrowotnej mikroskali. Ile wydajemy, a ile będziemy wydawać na zdrowie? Jak sytuacja makroekonomiczna przełoży się na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej? Możliwości i zagrożenia.
16:15
Gdzie tu oszczędzać – doświadczenia menedżera – wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali Ewa Książek-Bator

Jak efektywnie zarządzać ograniczonymi zasobami? Metody, możliwości, narzędzia.
16:30
Optymalizacja kosztów działania podmiotów leczniczych – perspektywa ubezpieczyciela – kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Lisowski

Czy współpraca się opłaca? Zwroty składki i wsparcie w inwestycjach na rzecz bezpieczeństwa – praktyczny wymiar wzajemności w ubezpieczeniach.
16:45
Okrągły stół ochrony zdrowia – debata

Większa efektywność – niższe koszty. Lepsza jakość przy ograniczonych nakładach. Możliwości kontra oczekiwania. Wyzwania i perspektywy. Pionierska debata uczestników rynku zdrowia.
 • prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ks. dr Arkadiusz Nowak
 • dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie Tomasz Kopiec
 • dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie Marcin Kuta
 • dyrektor Centrum Monitorowania Jakości Agnieszka Pietraszewska-Macheta
 • dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dominika Studnicka
 • zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tadeusz Jędrzejczyk
Moderator: redaktor Błażej Prośniewski, I Program Polskiego Radia
17:30
Zakończenie
19:30
Koncert
20:30
Uroczysta kolacja

Prelegenci i uczestnicy

Dr n. pr. Magdalena Adamowicz

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Jakub Adamski

Dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Prof. dr hab. n med. Dorota Bomba-Opoń

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Mec. Jolanta Budzowska

Partner w Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy

Dr n. med. Przemysław Daroszewski

Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr med. USA, dr n. med. Jarosław Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Kamil Grzesik

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Tomasz Kopiec

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie

Ewa Książek-Bator

Wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali

Dr med. Marcin Kuta

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Prof. dr hab. Jacek Lisowski

Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dr hab. Ewa Marciniak

Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej

Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

Kierownik Oddziału Neonatologicznego Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości

Magdalena Matysiak

Pełnomocnik ds. praw pacjenta w Centrum Medycznym „Żelazna” – Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii

Dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec

Zastępca dyrektora do spraw leczniczych – Naczelny Lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Ks. dr Arkadiusz Nowak

Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Konsultant Krajowy ds. Okulistyki

Prof. dr hab. n. pr. Małgorzata Serwach

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dominika Studnicka

Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Prof. dr hab. Adam Śliwiński

Kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Partnerzy

Honorowy patronat nad Kongresem objął:

Patronami medialnymi są:

Organizator

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Należy do Grupy PZU. Ubezpiecza prawie 200 podmiotów leczniczych, w większości szpitali. Działa na zasadzie not for profit.

Ubezpieczenia wzajemne funkcjonują na podobnej zasadzie jak spółdzielczość. Nie są nastawione na zysk, lecz opierają się na solidarności i współpracy ubezpieczonych, którzy są jednocześnie członkami towarzystwa. Ich wspólnym i nadrzędnym interesem jest bezpieczeństwo i zapobieganie niepożądanym zdarzeniom. Stąd zaangażowanie TUW PZUW w liczne projekty i inicjatywy, które służą poprawie jakości opieki zdrowotnej i minimalizowaniu ryzyka medycznego.

W trosce o najwyższe standardy w opiece zdrowotnej Towarzystwo powołało Radę Naukową z udziałem autorytetów w najważniejszych dziedzinach medycznych, która wypracowuje rekomendacje dla podmiotów leczniczych i patronuje inicjatywom na rzecz zdrowia publicznego.

Więcej na tuwpzuw.pl

Informacje organizacyjne

Miejsce
Hotel Sheraton, ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Nocleg
W tym samym hotelu z 16 na 17 maja

Doba hotelowa
Od godz. 15:00 do 12:00 (możliwość wcześniejszego zakwaterowania, jeśli będą dostępne pokoje)

Przechowalnia bagażu
Będzie dostępna przed rozpoczęciem doby hotelowej

Liczba uczestników Kongresu jest ograniczona. Decydująca przy rejestracji będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt

kongres@tuwpzuw.pl

Szczegółowymi informacjami służą:

Milena Bobrowska, tel. 573 792 162, milena.bobrowska@tuwpzuw.pl
Magdalena Pietroń-Jakubowska, tel. 666 887 169, magdalena.pietron@tuwpzuw.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce Cookies

Akceptuję