Ogólnopolski Kongres Rozwiązań Ubezpieczeniowych
dla Podmiotów Leczniczych

Więcej wspólnych korzyści
3 października 2022r.

3 października

2022

Sopot

KONGRES 2022

Program

Sesja inauguracyjna

11:00
Otwarcie Kongresu – członek Zarządu PZU i przewodnicząca Rady Nadzorczej TUW PZUW Małgorzata Sadurska
11:10
Ubezpieczenia wzajemne odpowiedzią na potrzeby rynku opieki zdrowotnej w Polsce – prezes TUW PZUW Rafał Kiliński

Odradzające się w Polsce ubezpieczenia wzajemne to wciąż nowość, ale już z bagażem doświadczeń. Jakie płyną z nich wnioski? Jak odpowiadają na potrzeby tak wymagającej i specyficznej dziedziny, jak ochrona zdrowia? Na czym polega wzajemność w ubezpieczeniach?
11:30
Raport o zdrowiu Polaków – diagnoza po pandemii – przewodniczący Rady Naukowej TUW PZUW, Konsultant Krajowy w dziedzinie Perinatologii prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Czy pandemia COVID-19 już się skończyła czy jej skutki będziemy odczuwać dłużej? Jaki ma wpływ na stan zdrowia Polaków? Jakie są jej konsekwencje dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce? Jakie rodzi wyzwania i jak skutecznie na nie odpowiadać? Prezentacja kompleksowego raportu na ten temat, przygotowanego pod kierunkiem Rady Naukowej TUW PZUW.
12:00
Bezpieczeństwo epidemiologiczne szpitali – wnioski po pandemii – kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
12:15
Przerwa na kawę

Sesja problemowa „Jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów”

12:40
Nowa jakość w ochronie zdrowia – Dyrektor Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta Jakub Adamski

Nie tylko liczba, lecz przede wszystkim jakość i dostępność świadczeń – to prawdziwy wyznacznik efektywności systemu ochrony zdrowia i intencja projektu ustawy o jakości w służbie zdrowia. Jej celem jest kształtowanie kultury jakości, podnoszenie bezpieczeństwa pacjentów i w konsekwencji lepsza realizacja ich praw do świadczeń zdrowotnych. Jak to osiągnąć? Co można i co trzeba zrobić, aby pacjent był rzeczywiście w centrum uwagi?
13:00
Bezpieczeństwo pacjentów – do czego są potrzebne standardy w medycynie – Konsultant Krajowy ds. Okulistyki płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Wojskowy Instytut Medyczny

Primum non nocere w praktyce, czyli jak kardynalnej medycznej zasadzie służą standardy w opiece zdrowotnej. Czy i do czego są potrzebne? Jak pomagają zmniejszać ryzyko niepożądanych zdarzeń? Bezpieczeństwo pacjenta i standardy w okulistyce.
13:20
Roszczenia medyczne – minimalizowanie ryzyka i postępowanie w przypadku niepożądanych zdarzeń – debata

Jak ograniczać ryzyko medyczne i rozwiązywać sporne sprawy z obopólną korzyścią: dla pacjentów i dla placówek medycznych? Znaczenie standardów, rzetelnie prowadzonej dokumentacji medycznej i dobrej komunikacji z pacjentem. Nowe inicjatywy: rejestr zdarzeń niepożądanych, zasada non-fault i świadczenie kompensacyjne. Innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe: proaktywna obsługa szkód medycznych i ubezpieczenia parasolowe.
 • Dyrektor Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta Jakub Adamski
 • Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW dr Piotr Daniluk
 • Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr n. med. Przemysław Daroszewski
 • Dr hab. n. pr. Małgorzata Serwach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Bartłomiej Myśliwiec
 • Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej dr Grzegorz Wrona
 • Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego , prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. dr n. med. Radosław Owczuk
Moderator: Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych TUW PZUW Piotr Bugajski
14:20
Przerwa na lunch

Sesja problemowa „Wyzwania i problemy podmiotów medycznych”

15:30
Co spędza sen z powiek menadżera służby zdrowia? – wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali dr Ewa Książek-Bator

Lekarz w roli menedżera – praktyczne doświadczenia. Przed jakimi wyzwaniami stoi? Na jakie problemy musi odpowiadać? Na jakie dodatkowe ryzyka jest narażony?
15:50
Optymalizacja kosztów działania podmiotów medycznych – debata

Szlachetne zdrowie w warunkach rynkowych. Jak zapewniać wysoką jakość opieki zdrowotnej przy ograniczonych finansach? Czy, na czym i jak oszczędzać? Znaczenie współpracy podmiotów medycznych dla optymalizacji kosztów. Rola wzajemności w ubezpieczeniach i ubezpieczeniowa ochrona dla zarządzających podmiotami leczniczymi.
 • Prezes Polskiej Federacji Szpitali, prof. dr med. USA, dr n. med. Jarosław Fedorowski
 • Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski
 • Dr hab. n. pr. Małgorzata Serwach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dariusz Szmytt, doradca ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych
 • Członek Zarządu TUW PZUW Aneta Zawistowska
Moderator: redaktor Błażej Prośniewski, I Program Polskiego Radia
16:40
Czy współpraca się opłaca? Wzajemność w ubezpieczeniach na co dzień – szkolenia, zakupy, innowacje – debata

Praktyczny wymiar ubezpieczeń wzajemnych – współpraca i inwestycja w bezpieczeństwo zamiast zysków. Czy to się opłaca? Na jaką pomoc mogą liczyć ubezpieczeni?
 • Ordynator Oddziału Patologii Ciąży i Położnictwa z Traktem Porodowym w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
 • Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie Marcin Kuta
 • Dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Medycznych TUW PZUW Leszek Kuziemski
 • Członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Mariusz Mioduski
Moderator: Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW dr Piotr Daniluk
17:20
Zakończenie i podsumowanie – prezes TUW PZUW Rafał Kiliński
19:30
Koncert Michała Bajora
20:30
Uroczysta kolacja

Materiały

Raport

Prezentacje

Relacje

Podsumowanie

Wybrane publikacje

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce Cookies

Akceptuję